Thursday, January 14, 2010

Penggunaan PBBK(Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa asing: Satu tinjauan awal.

Artikal ini berkaitan dengan satu kajian tentang penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kelang, Sekolah Menengah Agama Persekutuan, Kajang dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan, Labu. Artikal telah menfokoskan kepada skop penggunaan komputer di kalangan guru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab , persepsi, tahap kesediaan dan peranan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab berbantukan komputer.

Untuk mengetahui sejauh mana kemudahan komputer dimanfaatkan dan bagaimana persepsi guru terhadap penggunaan komputer seterusnya memberi komen anda boleh klik pada URL ini ......

http://pkukmweb.ukm.my/~ppbl/Gema/GemaVol4.1.2004No1.pdf

Wednesday, January 13, 2010

Renungan untuk semua


Kata Rabi'atul Adawiah kepada Sufyan Al Thauri :


" Engkau bagaikan hari-hari yang dihitung. Andai satu hari berlalu, akan hilanglah sebahagian daripada dirimu, dan dikhuatiri apabila sebahagian daripada dirimu sudahpun hilang, akan hilanglah pula seluruh dirimu dalam keadaan engkau menyedari kehilangannya, Justeru beramallah semoga berjaya.......

Email saya terkini

Salam untuk semua...........

Kepada sesiapa yang sudi bersembang bolehlah guna email ini..

abusharamli@gmail.com

abusha1969@yahoo.com